Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila Video chat america sex

Isinulat niya ito bilang tugon sa paulit-ulit na upasala sa mga Pilipino na sila’y mga tamad.Ang upasalang ito’y hindi tinutulan ni Jose Rizal sa kaniyang sanaysay.Manapa’y inamin nga niya ang pag-aangkin ng katamaran ng kaniyang mga kababayan.At sa pag-amin niyang iyan ay nagbigay siya ng mga matuwid kung bakit ang mga Pilipino ay masasabi ngang tamad. Ang pangunahing sanhi ay ang mainit na singaw ng panahon.Kahit na ang mga banyagang nandarayuhan sa Pilipinas buhat sa mga bayang malamig ang klima ay nagiging tamad pagdating dito at ayaw humawak ng mabibigat na gawain.Sa bayang mainit ang panahon, kahit hindi kumilos ang isang tao, siya’y pinagpapawisan at hindi mapalagay.Ang lahat ng industriya at pati na ang pagsasaka ay napabayaan sapagkat ang mga Pilipino’y hindi makapagtanggol laban sa pananalakay ng mga mandarambong buhat sa Mindanaw at Sulu.

Ang pamahalaa’y walang dulot na pampasigla upang ang mga tao ay mahikayat na gumawa.

(Ang matutunghayan ay isang lagom sa Tagalog ng sanaysay na “Sobre de la Indolencia de los Filipinos,” na nalathala sa La Solidaridad mula noong Hulyo 15 hanggang Setyembre 15, 1890.

Ang sanaysay na ito’y isinulat ni Rizal sa ikalawang pagtungo niya sa Europa.

Kataka-taka bang ang ganitong maling pagmumulat sa isip at kalooban ng isang bata ay magbunga ng kahambal-hambal na mga pagkakasalungatan?

Iyang walang puknat na pagtutunggali ng isip at ng tungkulin…

Search for modyul 5 ang pagdating ng mga kastila:

modyul 5 ang pagdating ng mga kastila-82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “modyul 5 ang pagdating ng mga kastila”